Загальна інформація

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ЗНТУ 

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ЗКР ЗНТУ

3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЗКР ЗНТУ

4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ЗКР ЗНТУ 

5. НАКАЗИ ПРО СКЛАД РОБОЧИХ ТА ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ ЗКР ЗНТУ

6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ЗКР ЗНТУ

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ ЗКР ЗНТУ

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ ЗКР ЗНТУ 

9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ ЗКР ЗНТУ

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗКР ЗНТУ

11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ЗКР ЗНТУ

12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КАДРІВ ЗКР ЗНТУ

13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗКР ЗНТУ

14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ ЗКР ЗНТУ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ

15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗКР ЗНТУ

16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗКР ЗНТУ

17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ

18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗКР ЗНТУ

19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗКР ЗНТУ

20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗКР ЗНТУ

21. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗКР ЗНТУ

22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ АКАДЕМВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗКР ЗНТУ

23. РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЗКР ЗНТУ

24. НАКАЗ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗКР ЗНТУ 

25. КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗКР ЗНТУ 

26. ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ В ЗКР ЗНТУ

27. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ЗКР ЗНТУ

28. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ

29. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗКР ЗНТУ

30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКИ

31. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

32. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:

33. ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

34. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ: 

35. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ЗФККТ НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА"  

36. РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ОРИГІНАЛ-МАКЕТІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 10 КЛАСУ

37. ОСВІТНІ ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

38. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗКР ЗНТУ

39. ДОКУМЕНТИ НА ПОСЕЛЕННЯ У ГУРТОЖИТОК

40.ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМИ ЗКР НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

41.НАКАЗ ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ  ЗКР НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

42. НАКАЗ ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

 

Цитата

Інколи легше дев'ятьох з десятьох вбити, аніж тих дев'ятьох асемблеру навчити