Положення

 1. Наказ про введення в дію Положень №117/осн
 2. Наказ про введення в дію Положень №121/осн
 3. Наказ про ведення в дію Положень №108/осн
 4. Наказ про про дотримання вимог ДСТУ4163:2020 при оформленні документів
 5. Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка"
 6. Положення про адміністративну раду
 7. Положення про методичну раду
 8. Положення про педагогічну раду
 9. Положення про відділення
 10. Положення про циклові комісії
 11. Положення про приймальну комісію
 12. Положення про бібліотеку
 13. Положення про навчально-методичний кабінет
 14. Положення про дуальну освіту
 15. Положення про організаційно-методичну комісію
 16. Положення про відділ кадрів
 17. Положення про раду класних керівників 
 18. Положення про освітньо-професійні програми
 19. Положення про гаранта ОПП
 20. Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін
 21. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 22. Положення про змішане навчання
 23. Положення про академічну мобільність
 24. Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
 25. Положення про організацію освітнього процесу
 26. Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової передвищої освіти вибіркових дисциплін
 27. Концепція національно-патріотичного виховання здобувачів освіти
 28. Положення про рейтингову оцінку роботи викладацького складу
 29. Положення про академічну доброчесність
 30. Положення про організацію директорського контролю якості навчання
 31. Положення службу охорони праці
 32. Правила призначення і виплати стипендій
 33. Положення про практичну підготовку
 34. Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників
 35. Положення про навчальні кабінети та лабораторії
 36. Положення про організацію курсового проєктування
 37. Положення про систему забезпечення якості освіти
 38. Положення про розроблення навчального плану
 39. Положення про навчально-виробничу майстерню
 40. Положення про організацію державної атестації студентів-випускників
 41. Положення про порядок реагування на випадки булінгу
 42. Положення про порядок розгляду випадків булінгу
 43. Положення про педагогічну раду відділень
 44. Положення про відповідальну особу з питань виявлення та запобігання корупції
 45. Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з особливими освітніми потребами
 46. Положення про користування гуртожитком
 47. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку
 48. Положення про навчально-методичний комплекс
 49. Положення про гурткову роботу
 50. Положення про систему вивчення практичного досвіду педагогічних працівників
 51. Положення про стейкхолдерів
 52. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти
 53. Положення про кваліфікаційну роботу
 54. Положення про екзаменаційну комісію
 55. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ
 56. Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти
 57. Положення про студентське самоврядування
 58. Про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів
Цитата

Не хвилюйтеся, якщо щось не працює. Якби все працювало, вас би звільнили.

Mosher’s Law of Software Engineering