Положення

 1. Наказ про введення в дію Положень №117/осн
 2. Наказ про введення в дію Положень №121/осн
 3. Наказ про ведення в дію Положень №108/осн
 4. Наказ про про дотримання вимог ДСТУ4163:2020 при оформленні документів
 5. Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка"
 6. Положення про адміністративну раду
 7. Положення про методичну раду
 8. Положення про педагогічну раду
 9. Положення про відділення
 10. Положення про циклові комісії
 11. Положення про бібліотеку
 12. Положення про навчально-методичний кабінет
 13. Положення про дуальну освіту
 14. Положення про організаційно-методичну комісію
 15. Положення про відділ кадрів
 16. Положення про раду класних керівників 
 17. Положення про освітньо-професійні програми
 18. Положення про гаранта ОПП
 19. Положення про організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін
 20. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 21. Положення про атестацію педагогічних працівників
 22. Положення про змішане навчання
 23. Положення про академічну мобільність
 24. Положення про неформальну та інформальну освіту
 25. Положення про організацію освітнього процесу
 26. Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової передвищої освіти вибіркових дисциплін
 27. Концепція національно-патріотичного виховання здобувачів освіти
 28. Положення про рейтингову оцінку роботи викладацького складу
 29. Положення про академічну доброчесність
 30. Положення про організацію директорського контролю якості навчання
 31. Положення службу охорони праці
 32. Правила призначення і виплати стипендій
 33. Положення про практичну підготовку
 34. Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників
 35. Положення про навчальні кабінети та лабораторії
 36. Положення про організацію курсового проєктування
 37. Положення про систему забезпечення якості освіти
 38. Положення про розроблення навчального плану
 39. Положення про навчально-виробничу майстерню
 40. Положення про організацію державної атестації студентів-випускників
 41. Положення про порядок реагування на випадки булінгу
 42. Положення про порядок розгляду випадків булінгу
 43. Положення про педагогічну раду відділень
 44. Положення про відповідальну особу з питань виявлення та запобігання корупції
 45. Положення про ВСП "ЗФККТ НУ "Запорізька політехніка"
 46. Положення про користування гуртожитком
 47. Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку
 48. Положення про навчально-методичний комплекс
Цитата

Ніхто так не дивується роботі програми, як той хто її написав