Мова освітнього процесу

УКРАЇНСЬКА МОВА - мова освітнього процесу.

<

Мовою освітнього процесу у фаховому коледжі є державна мова.

Засади мовної політики в закладі фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту» та Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Державна мова використовується в межах освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять із навчальних предметів, які, згідно з освітньою програмою, викладаються іноземною мовою), у спілкуванні викладачів, іншого персоналу закладу освіти як зі здобувачами освіти, так і між собою.

 

Цитата

Усім, що я знаю про викладання, я зобов'язаний поганим студентам.

Джон Холт