Архів

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ЗНТУ 
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ЗКР ЗНТУ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЗКР ЗНТУ
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ЗКР ЗНТУ 
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ЗКР ЗНТУ
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ ЗКР ЗНТУ
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ ЗКР ЗНТУ 
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ ЗКР ЗНТУ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗКР ЗНТУ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ЗКР ЗНТУ
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КАДРІВ ЗКР ЗНТУ
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗКР ЗНТУ
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ ЗКР ЗНТУ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКЛАДАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗКР ЗНТУ
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗКР ЗНТУ
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗКР ЗНТУ
 18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗКР ЗНТУ
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗКР ЗНТУ
 20. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗКР ЗНТУ
 21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ АКАДЕМВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗКР ЗНТУ
 22. НАКАЗ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗКР ЗНТУ 
 23. КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗКР ЗНТУ 
 24. ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ В ЗКР ЗНТУ
 25. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ЗКР ЗНТУ
 26. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ
 27. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗКР ЗНТУ
 28. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКИ
 29. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 30. РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ОРИГІНАЛ-МАКЕТІВ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 10 КЛАСУ
 31. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗКР ЗНТУ
Цитата

Ми живемо в суспільстві, де технології є дуже важливою частиною бізнесу, нашого повсякденного життя. І всі технології починаються з іскор в чиїйсь голові.

Натан Мірволд