Цитата

Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе.

Олесь Гончар

РОЗВИВАЄМО НАВИЧКИ З 3D - МОДЕЛЮВАННЯ

Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ "ЗП"
Опубліковано: 10:25 08.03.2021

Початково ми планували запрошувати до занять факультативу з 3D-моделювання на базі лабораторії «Кластер моделювання 3D Science» студентів молодших курсів з метою популяризації STEM-освіти.

Весна - це час змін і безмежних можливостей. Зміни буквально витають в повітрі, прокидається непереборне бажання спробувати щось нове.

Ми вирішили редагувати свій план роботи і запросили до факультативу студентів четвертого курсу, група ПМ17-1, які вже опанували основи 3D-моделювання в програмі КОМПАС та Onshape.

Вимоги до рівня інформативної підготовки фахівців з прикладної математики невпинно зростають у зв’язку з появою нових комп’ютерних засобів. Найбільш ярко вираженою є сучасна тенденція широкого використання мобільних та хмаро орієнтованих інформаційно комп’ютерних технологій під час оформлення конструкторської документації, виконання розрахунків, табличних обчислень, управління складними проектами та моделями тощо. Тому підготовка фахівців сьогодні не можлива без формування навичок та вмінь використання хмарних і мобільних технологій.

Onshape - це хмарне програмне забезпечення для автоматизованого проектування (САПР), яке дозволяє користувачам створювати, редагувати та ділитися 3D-моделями і кресленнями з іншими членами команди онлайн в режимі реального часу. Це особливо вигідно для команд чи груп, яким потрібно співпрацювати над проектом віддалено, оскільки дозволяє їм паралельно працювати над одним і тим же дизайном з будь-якого місця. Він також пропонує контроль версій, що дозволяє користувачам відстежувати зміни, внесені до їхніх дизайнів, і повертатися до попередніх версій, якщо це необхідно. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Onshape дозволяє користувачам усіх рівнів кваліфікації легко створювати складні дизайни та ділитися ними з іншими, спрощуючи процес рецензування дизайну.

Onshape - це сервіс на основі підписки, і його тарифні плани варіюються залежно від кількості користувачів, рівня необхідної підтримки та обсягу необхідного сховища. Для нашого коледжу була надана освітня ліцензія - як для викладачів, так і для студентів.
 

Наша мета полягала в презентації студентам комплексного хмарного CAD / CAE / CAM інструмента для промислового дизайну і машинобудівного проектування Onshape та Autodesk Fusion 360, можливість реалізувати їм свої знання та порівняти опановані програми.

Студенти з інтересом відгукнулися на пропозицію викладача Боровик Ю.А. та завідувача лабораторії Запісочного А.М.

 

Боровик Ю.А., викладач-методист