113 “Прикладна математика”

 

Прикладна математика – крок у майбутнє!

Що ж таке прикладна математика?

Прикладна математика - це галузь математики, в якій розглядається застосування математичних знань, методів і алгоритмів в самих різних сферах життєдіяльності людини. Математика, як і всі інші науки, з’явилась не просто так,  а виходячи з різноманітних потреб практичної діяльності.

На сучасному етапі розвитку, не можливо уявити життя без комп’ютера. Перші ЕОМ були створені інженерами для того, щоб спросити та прискорити розв’язання дуже трудомістких обчислювальних задач. Потреби математики, проникнення математичних методів у всі сфери людської діяльності та математизація областей різних наук, швидкий розвиток обчислювальної техніки привели до виникнення багатьох нових математичних дисциплін: теорія інформації, теорія ігор, дискретна математика,теорія графів.

Для того щоб розпочати вирішення будь-якої математичної проблеми необхідно побудувати математичну модель. Маючи правильно сформульоване математичне завдання можна розробити алгоритм і йти до вирішення проблеми. Математик – прикладник з легкістю вміє аналізувати та будувати математичні моделі, вибирати та розроблювати методи розв’язання. Основним інструментом для прикладника у вирішенні тієї чи іншої задачі є обчислювальна техніка.

Ким можуть працювати випускники спеціальності «Прикладна математика»?

 

На сьогоднішній день найсучасніша професія – це програміст. Вони дуже цінуються як на вітчизняному ринку праці, так і на закордонному. Всі програмісти мають високі знання з математики. У Запорізькому фаховому коледжі комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" викладачі дають студентам-прикладникам максимальні знання з математики. Також прикладники можуть працювати не тільки в сфері ІТ-технологій. Ось перелік найбільш високооплачуваних та затребуваних вакансій , які можуть займати випускники спеціальності «Прикладна математика»:

 • у сфері IT (програміст, QA- engineer, дизайнер)
 • аналітик банківській, аналітик в науково-технічній, фінансовій, інформаційній, технічній, маркетинговій та консалтинговій сферах
 • керівник і власник компанії
 • керівник великого проекту

 

Це мабуть найважливіше питання всіх, хто бажає стати програмістом : Чи варто бути саме математиком, щоб йти і програмувати?


!Варто! Бо математика і програмування надзвичайно пов'язані. Здобувши освіту прикладного математика, йти програмувати - це один із багатьох варіантів. У програмуванні важливе мислення, прагнення до ефективності, до оптимальних рішень - все це дає математика.

Чим займається математик-прикладник?

 • виступає в якості експерта в фінансовій, науково-технічній, IT, інформаційній, банківській, маркетинговій та консалтинговій сферах
 • вивчає проблему в будь-якій предметній області
 • будує математичну модель проблеми
 • визначає методи вирішення поставлених задач
 • реалізує її вирішення з використанням сучасних технологій
 • інтерпретує отриманий результат у предметну область
 • рекомендує варіанти подальшого розвитку та оптимізації роботи системи, яка вивчається

Що вивчають студенти-прикладники?

 

У процесі навчання, студенти отримують такі навички:

 • побудова математичних моделей будь-яких реальних процесів і систем
 • аналіз комп'ютерної реалізації моделі
 • використання математичних методів в різних прикладних областях
 • вільне володіння мовами програмування
 • застосування пакетів прикладних програм для вирішення прикладних задач в галузі економіки, фізики, медицини, хімії, біології, екології та ін.
 • проектування і створення програмних комплексів і програм
 • організація робіт, керування створенням програмного забезпечення

Отже, навчання на спеціальності «Прикладна математика» дає вам:

 • розвиток логічного мислення
 • здатність швидко аналізувати і генерувати нові знання
 • здатність швидко орієнтуватися в інформаційному потоці
 • здатність самостійно оволодівати новими напрямками і технологіями
 • вміння розв’язувати «те, що необхідно»
 • застосовність у всіх сферах життєдіяльності
 • можливість легко працевлаштуватися, в тому числі за кордоном

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Теорія ймовірності та математична статистика;
• Чисельні методи;
• Методи оптимізації
• Моделювання виробничих та економічних процесів
• Алгоритмічні мови та програмування,
• Програмне забезпечення;
• Системне програмне забезпечення;
• Об'єктно-зорієнтоване програмування;

• Теорія систем і керування
• Системне програмування;
• Інженерна та комп'ютерна графіка;
• Захист інформації в комп’ютерних інформаційних системах
• Бази даних;

І ще багато цікавого

 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалар з прикладної математики

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

 

Доступ до подальшого навчання

Фаховий молодший бакалавр з прикладної математики може продовжити навчання в Національному університеті "Запорізька політехніка" (зі скороченим терміном навчання).

Зроби свій сучасний вибір!!!

Корисні матеріали по спеціальності Прикладна математика

Перспективи випускників спеціальності ПМ

Професія програміст

У переліку перспективних спеціальностей напрям "інформаційні технології" (Information Technologies, IT) займає особливе місце. Ця галузь вже змінила світ і продовжує відігравати провідну роль в його подальшій зміні. Без комп'ютерів нам вже не обійтися, і люди, які на них знаються - скрізь нарозхват.

У їхніх головах цифри, алгоритми та оригінальні ідеї складаються в корисні, прості і доступні прогр... читати далі


Ліцензія (право надання освітніх послуг)

Відповідно до законодавства України для здійснення освітньої діяльності необхідна ліцензія на надання освітніх послуг, яка видається Міністерством освіти і науки України, а також органами управління освітою державних адміністрацій.

Більш детально можна переглянути за посиланням

читати далі

Останні новини на спеціальності ПМ