Цитата

Я не терпів поразок. Я просто знайшов 10000 способів, які не працюють.

Томас Едісон

ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»

Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ "ЗП"
Опубліковано: 13:34 26.04.2021

22-23 квітня 2021 року на базі Вінницького технічного коледжу  відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи», яка внесена до Переліку міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти, учених в системі МОН України. В роботі, яка проходила в режимі онлайн, взяли участь близько 300 працівників закладів освіти нашої країни.

Педагогічні представники нашого коледжу Баршай О.К., Великодна О.В., Винокурова І.В., Баршай Є.В., Великодний О.О., Нікітенко А.С., Теребінов О.В., Запісочний А.М., Вергун І.Б, Гнатків В.І., Бужин Т.М. взяли  активну участь в цьому освітньо- пізнавальному зібранні.

Попередньо було надані статті за такою тематикою:

1 Застосування сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у фахових коледжах:

  • «Використання офіційного сайту коледжу, як складова забезпечення якості освітньої діяльності» (Великодна О.В. – заступник директора з НВР; Вергун І.Б.  – методист; Великодний О.О. – завідувач навчальної лабораторії);
  • «Викладання спеціальних дисциплін технічного напряму в умовах дистанційного навчання» (Нікітенко А.С. – спеціаліст вищої категорії, старший викладач).
  1. Формування професійних компетенцій майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства
  2. «Підвищення професійної компетентності викладачів фахових коледжів» (Баршай О.К. – директор коледжу, Винокурова І.В. – заступник директора з НВР);
  • «Кластер моделювання «3D SCIENCE» (Баршай О.К. – директор коледжу, Запісочний А.М. – завідувач навчальної лабораторії);
  • «Відкрита лабораторія електроніки» як сучасне освітнє середовище» (Баршай О.К. – директор коледжу, Теребінов О.В. – завідувач навчальної лабораторії);
  • «Практична підготовка здобувачів освіти на базі навчального закладу та її організація» (Нікітенко А.С. – спеціаліст вищої категорії, старший викладач, Баршай Є.В. – завідувач навчально-виробничої майстерні).

Статті включені до збірника матеріалів конференції, в якому висвітлюються теоретичні й прикладні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців у фахових коледжах, впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання.

В ході конференції відбулося знайомство з  напрацьованим досвідом  підвищення якості надання освітніх послуг, пошуку, створення й використання на практиці сучасних освітніх технологій в  системі фахової передвищої освіти. Всі доповіді учасників були дуже  актуальними  та змістовними. Учасникам заходу були надані сертифікати за вдосконалення таких компетенцій: застосування сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в фахових коледжах, формування професійних компетенцій майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства, організація позаудиторної роботи зі студентами фахових коледжів.

В ході роботи конференції були проведені 8 майстер-класів, які ознайомили присутніх в цікавій інтерактивній формі з організацією дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти, з методикою проведення форми позакласного заходу в умовах дистанційного навчання, підвищенням  якості організації освітньої діяльності закладу освіти шляхом розгортання єдиного освітнього середовища Google Workspace For Education . Також, учасникам було надано можливість  працювати в режимі реального часу на таких сервісах, як  Mentimeter ( для створення інтерактивніх презентація),  wordwall.net (для  організаціїя онлайн-оцінювання здобувачів освіти), padlet, jamboard (для створення віртуальних електронних дошок.

Хочеться відмітити добре злагоджену командну роботу працівників Вінницького технічного коледжу. Захід був проведений на високому технічному рівні. Теми, винесені на обговорення є дуже важливими і актуальними в рамках дистанційної освіти та спрямовані на підвищення якості викладання дисциплін різного профілю і проведення різноманітної позакласної роботи. Учасникам заходу були надані сертифікати за вдосконалення таких компетенцій: застосування сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в фахових коледжах, формування професійних компетенцій майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства, організація позаудиторної роботи зі студентами фахових коледжів

Сподіваємось, що знання та навички, отримані в ході конференції надалі будуть активно впроваджуватись в нашому навчальному закладі.

Великодний О.О., адміністратор сайту