Співпраця зі стейкхолдерами


Зберігаючи кращі традиції попередніх поколінь, студенти коледжу  мають змогу набувати необхідного виробничого досвіду на кращих промислових підприємствах нашого міста.

ВСП "ЗФККТ НУ "Запорізька політехніка" тісно співпрацює із багатьма підприємствами міста Запоріжжя, які є базою для проведення навчальних занять зі спеціальних дисциплін.

Студенти на виробництві формують професійну майстерність, яка базується на єдності знань і вмінь та забезпечує високий фаховий рівень майбутнього спеціаліста.

Спільна праця працівників підприємств та педагогічного колективу коледжу дає добрі результати. Із навчального закладу виходять молоді спеціалісти, готові морально і психологічно до виробничої праці, з професійними знаннями, які вміло застосовують у своїй подальшій роботі.

Список партнерів

з/п

Назва підприємства

Сайт підприємства

Підписані договори

1

АТ  «Мотор Січ»

http://www.motorsich.com

Договір
2

КП НВК «Іскра»

https://iskra.zp.ua/

Договір
3

ТОВ «ІНФОКОМ ЛТД»

https://ia.ua/uk/

Договір
4

ТОВ САТ «Системс»

Главная - SAT Systems

https://satsys.com.ua/

Договір
5

КП «Муніципальна телевізійна мережа»

https://tvmtm.online/ Договір
6 ТОВ «Екстрамс»

a.kischak@gmail.com

Договір
7

ПрАТ «ЗЕРЗ»

https://www.zeaz.com.ua/

Договір
8

ГО «Асоціація Ноосфера»

https://noosphereengineering.com/

Договір
9

Харківський IT-Кластер

https://it-kharkiv.com/about-us/ Меморандум

 

Проходження практик на базі підприємств

Практика забезпечує студентів коледжу професійно-спрямованими знаннями, уміннями та навичками, надає досвіду роботи в практичному середовищі і є першим кроком до успішного працевлаштування.

Самостійні кроки в освоєнні майбутньої професії студенти ВСП "ЗФККТ НУ "Запорізька політехніка" набувають на підприємствах різних видів і форм господарювання, які використовують сучасні технології виробництва та обслуговування і є прикладом європейських стандартів роботи.  

Під час проходження практики набуті професійні уміння і навики дозволяють  студентам додатково отримати робітничу професію у межах підготовки фахового молодшого бакалавра.

Під час  практики студенти проводять дослідницьку роботу, яка надихає і активізує їх творчий потенціал. Матеріли досліджень обговорюються практикантами на студентських конференціях коледжу і всеукраїнських науково-практичних конференціях серед студентів ВНЗ.

Спеціалісти підприємств запрошуються до коледжу для проведення майстер-класів та семінарів.

Така плідна співпраця  коледжу з підприємствами створює умови для подальшого кар’єрного зростання випускників коледжу. 

 

ВСП "ЗФККТ НУ "Запорізька політехніка"  - член ЗОСППР «Потенціал» 

ВСП "ЗФККТ НУ "Запорізька політехніка" є членом Запорізької обласної федерації роботодавців, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал».

ЗОСППР «Потенціал» конструктивно взаємодіє з органами державної влади, має партнерські відносини та тісно співпрацює з державними і недержавними установами, громадськими об’єднаннями та організаціями, засобами масової інформації.

 «Потенціал» приділяє увагу розвитку науко­во-технічного потенціалу області, використовуючи спільні можливості промислових підприємств і нау­кових установ для виконання науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, збере­ження дослідницької бази, зміцнення зв'язку науки і виробництва, впровадження інновацій. Викладачі коледжу є активними учасниками науково-технічних конференцій, які проводить  ЗОСППР «Потенціал» .

Союзом «Потенціал»  укладений договір з регіональним від­діленням Української державної інноваційної ком­панії. Новостворена база інноваційних проектів ви­користовується для пошуку інвесторів, у тому числі через мережу Інтернету.

З метою забезпечення якісної підготовки ка­дрів для господарського комплексу Запорізької області Сою­зом разом з обласним комітетом профтехосвіти створено Інститут розвитку персоналу, який на про­тязі останніх років здійснює методичне забезпечен­ня навчального процесу.


Анкетування

  • Анкета опитування стейкхолдерів

  • Обгрунтування та запити від стейкхолдеоів щодо спеціалістів-випускників ВСП "ЗФККТ НУ "Запорізька політехніка"

  • Анкета випускника


  • Результати опитувань випусників

  • 2023

Співпраця з підприємствами

UGEN Company - студентам ЗФККТ

UGEN — це HR-бренд агенція, яка допомагає молоді у працевлаштуванні, а компаніям — у пошуках нових спеціалізованих кадрів.

Підписуйся на канал: UGEN інженери&агро Тут:

  • прямі ефіри з керівниками, менеджерами і ейчарами топових підприємств;
  • вакансії і можливості для студентів виробничих спеціальностей;
  • цінна інформація для розвитку своєї кар'єри

... читати далі


Новини про співпрацю із підприємствами та стейкхолдерами