Педагогічна рада

Педагогічна рада створюється як дорадчий орган навчального закладу з метою забезпечення колегіальності обговорення методичної, навчально-виховної роботи, виробничої практики, питань фізичного виховання студентів та інших питань, пов’язаних з діяльністю навчального закладу згідно з Законом України «Про вищу освіту».

Педагогічну раду очолює директор.

Основними завданнями педагогічної ради є:

  • забезпечення якісної теоретичної та фахової підготовки молодших спеціалістів з урахуванням вимог сучасного виробництва;
  • впровадження в практику досягнень педагогічної науки з метою підвищення рівня навчально-виховного процесу;
  • забезпечення умов морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови циклових комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

Склад педагогічної ради визначається і затверджується директором коледжу на кожний навчальний рік згідно Положення про ВСП "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка".

Організацію по виконанню рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює директор коледжу.

Діяльність робочих та дорадчих органів

План роботи педагогічної ради

План роботи педагогічної ради 2021-2022н.р.

Заходи, заплановані на лютий 2022р.

читати далі

Склад педагогічної ради на 2021-2022 н.р.

Склад педагогічної ради 2021-2022 н.р.

читати далі