Цитата

Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина.

В. Сухомлинський

Засідання Методичного об'єднання завідувачів відділень фахових коледжів у Запорізькій області

Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ "ЗП"
Опубліковано: 09:58 06.12.2021

30 листопада 2021 року  відбулося засідання  Методичного об'єднання завідувачів відділень фахових коледжів у Запорізькій області.

Після привітання, голова методичного об'єднання Кутасевич Ілона Валеріївна подякувала присутнім за відповіді на опитування. Це опитування проводилось з метою врахування в подальшій діяльності питань, що цікавлять завідувачів відділень найбільше. Це дало змогу зробити засідання не просто «прийняли до уваги», а направити його в русло конструктивного діалогу, висвітлити виклики сьогодення та затвердити план роботи на 2020-2021 навчальний рік.

На початку засідання присутні ознайомилися з порядком денним, роздивилися імплементацію закону України «Про фахову передвищу освіту». Враховуючи найбільш розповсюджені недоліки в роботі, завідувачі відділень ознайомились з   нормативно-правовою базою, на яку слід звертати більше  уваги. А саме зі статтею 7 «Рівень та ступінь фахової передвищої освіти», статтею 8 «Вимоги до впровадження освітньої діяльності та стандарти ФПО», статтею 18 «Ліцензування освітньої діяльності»,  статтею 20 «Зовнішне незалежне оцінювання», статтею32 «Структура закладу фахової передвищої освіти», статтею 36 «Керівник відділення і циклової комісії та іншими».Також була звернена увага на Положення, якими треба керуватися у своїй  діяльності.

З другого пункту плану заслухано доповідь Чистікової Марини  Вікторівни, про формування індивідуального навчального  плану  здобувача освіти у Запорізькому будівельному фаховому коледжі. Марина Вікторівна звернула увагу на те, що треба створювати положення про вибіркові дисципліни та положення про індивідуальні плани.

Під час доповіді слухачі обмінялися досвідом, щодо складання індивідуальних навчальних планів та здійснення відбору дисциплін вільного вибору здобувачів освіти. Покроково ознайомилися з процесом вибору дисциплін здобувачами ФПО у Запорізькому будівельному фаховому коледжі. Згідно Статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту»,  здобувач освіти має можливість обирати не менше 10 % від загальної кількості кредитів ЄКТС за освітньо- професійною програмою, у межах передбачених варіативної складової.

Дистанційне навчання в умовах пандемії було розглянуто у третьому питанні.   Про те, як відбувався вибір освітнього середовища Google Workspace for Education та його впровадження в навчальний процес у ЗБФК доповіла Кутасевич І.В. Також розглянуто особливості організації дистанційного навчання, окремо було наголошено на навчально – методичному забезпеченні Google Classroom та продемонстровано приклади використання деяких сервісів:   https://app.nearpod.com, www.thinglink.com, www.learningApps.org.

Голова МО Кутасевич І.В. відмітила роботу організації педагогічної діяльності викладачів. Було проінформовано, що завдяки створеному Google Сlass «Викладацька» інформування та комунікація викладачів проходить дуже ефективно. Окремо наголошено на контролі за навчальним процесом та на звітах в консолі адміністратора Google  Workspace for Education.

Активну участь у засіданні брали Гапон Сергій Миколайович та Ковальчук Тетяна Олександрівна ВСП «Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Зустріч пройшла в конструктивній діловій атмосфері, учасники зустрічі обмінялися думками щодо покращення роботи з питань надання освітніх послуг.

Кутасевич І. В., голова методичного об'єднання, завідувач відділення Запорізького будівельного фахового коледжу