Цитата

Не хвилюйтеся, якщо щось не працює. Якби все працювало, вас би звільнили.

Mosher’s Law of Software Engineering

Відкрите засідання методичної ради ЗКР ЗНТУ

Відкрите засідання методичної ради ЗКР ЗНТУ
Опубліковано: 18:46 06.03.2019

6 березня в Запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ за ініціативою випускової циклової комісії професійної та практичної підготовки за спеціальностями «Прикладна математика», «Обслуговування комп’ютеризованих  інтегрованих і робототехнічних систем» та „Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” відбулося відкрите засідання методичної ради коледжу за темою «Інтерактивні технології  навчання при становленні майбутніх спеціалістів».

Зі вступним словом виступила директор коледжу Баршай О.К., яка привітала усіх присутніх, ознайомила з регламентом роботи засідання методичної ради та винесла питання «Інтерактивні технології  навчання при становленні майбутніх спеціалістів» на обговорення.

Боровик Ю.А., модератор засідання , викладач-методист, звернула увагу присутніх на актуальність пропонованої теми, яка зумовлена необхідністю навчити студентів вчитися. Це найважливіше завдання сучасної системи освіти означає створити умови, які дають можли­вість сучасному студенту брати активну участь в оволодінні знаннями, творчо застосовувати ці знання на практиці. З цією метою викладачі коледжу застосовують на практиці різні сучасні техно­логії і методики. Завдання полягає в тому, щоб зробити кожне заняття цікавим, захоплюючим і домагатися того, щоб заняття  розвивало пізнавальний інтерес, спонукав студентів до активної участі в навчальному процесі. Виникає питання: як треба вести заняття, аби не просто привернути увагу студентів , а ще й стимулювати їх до подальшого поглиблення знань? І тут на допомогу може прийти неординарний метод навчання: сторітелінг.

Шеремет Н.В., викладач-методист, підкреслила, що перевага сторітелінгу полягає в його універсальності: користуватися ним можна фактично на будь-якому занятті. Різноманітні історії будуть цілком доречні під час вивчення як спеціальних, гуманітарних, так і природничих наук. Продемонструвала як використовує Віртуальну фізичну лабораторію при розробці сторітелінгу з дисципліни «Фізика».

Боровик Ю.А. додала, що при цьому доречно використовувати STEM-демонстрацію фізичних дослідів у стилі Hands-on Science - один із найсучасніших освітніх трендів.

Федорова О.В., завідувач навчальної лабораторії, продемонструвала застосування програми-емулятора при проведенні практичних робіт з дисципліни «Обчислювальні системи мережі та комп'ютерної комунікації». При цьому підкреслила, що таке програмне забезпечення є складовою частиною освітньої системи становлення й формування професійних компетентностей майбутнього спеціаліста.

Ащеулова Ю.С., викладач першої категорії, для порівняння продемонструвала застосування програми-емулятора на лекціях  з дисципліни  «Архітектура комп’ютерів».

Ялова О.О., викладач-методист, звернула увагу присутніх на переваги метода проблемних ситуацій, що передбачає створення проблемної ситуації перед вивченням теорем, правил, властивостей у випадках, коли вони природні, зрозумілі студентам і на їх розглядання потрібно небагато часу. Викладач продемонструвала використання математичних пакетів при проведенні практичних робіт з дисципліни «Математика».

Коваленко Ф. В., викладач,  проінформував про інформаційні технології, які можна використовувати при методі проблемних ситуацій, такі як MathCAD, Maple, MatLab, MS Excel.

Боровик Ю.А. звернула увагу на те, що необхідно прилучати  студентів до продуктивної творчої діяльності, створення умов для розквіту їх обдарованості. Творчу активність студентів можна розвивати по-різному: спонукати до самостійного пошуку, аргументувати відповідь, обговорювати зі студентами будь-які ідеї, враховувати інтереси, мотиви, бажання студентів, змінювати форми та методи роботи. В якості прикладу продемонструвала творчі роботи студентів з дисципліни «Основи тривимірного моделювання».

Слободяник О.О.,  викладач-методист, презентувала метод проектів, який на її думку, також розвиває креативність мислення студентів.

Потапенко В.А., викладач-методист, продемонструвала як  метод «мозкової  атаки» при викладанні дисципліни «Основи екології»  активізує інтелектуальний і творчий потенціал студентів, забезпечує індивідуальний підхід до кожного, розвиває навички для пошукової діяльності. 

Боровик Ю.А. акцентувала увагу на те, яку б модель не вибрав викладач, для нього важливо організувати систему зворотного зв’язку – важливу і невід’ємну частину сучасного навчального процесу. На сьогодні актуальними залишаються питання типу: що відбувається із студентською аудиторією, чому втрачається взаєморозуміння між викладачами і студентами, чим викликана пасивність студентів, їх небажання працювати в повну силу на практичних заняттях, як справитися з тим потоком інформації, який перекриває майже всі запропоновані для вивчення теми, якими мають бути критерії відбору інформації, яка заслуговує на те, щоб бути обговореною.

Директор коледжу Баршай О.К. надала високу оцінку висвітленню питання, запропоноване до обговорення. Наголосила, що така методична рада збагатила всіх цінним досвідом.

Боровик Ю.А., викладач-методист