Цитата

Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою!

Д. Павличко

Круглий стіл з питань підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ "ЗП"
Опубліковано: 17:20 12.11.2021

9 листопада викладачі спеціальних дисциплін Слободяник О.О., Шевченко О.П. та Боровик Ю.А. взяли участь у  вебінарі «Круглий стіл з питань підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти України в контексті європейської інтеграції» (за участю німецьких експертів).

Пілотний проєкт проводиться під егідою Міністерство освіти і науки України в партнерстві з Науково-методичним центром ВФПО та Фондом ім.Ф.Еберта (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Головним спікером круглого столу виступив Ральф Шлаудер (Ralf Schlauderer), доктор економічних наук, професор Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф, (Німеччина).

Цікавою ідеєю, що просувається німецькими колегами, наразі є наскрізне навчання від школяра до професійного робітника на підприємстві з повним контролем у вигляді журналу завдань і результатів навчання. Такий підхід до навчання підтримується міністерствами освіти, регіонального розвитку та регіональними органами управління. Під час навчання студенти складають іспити на виробництві, де з позиції теорії та практики оцінюється успішність програми як викладачами, так і представниками підприємства.

Під час вебінару слухачі ознайомилися зі структурою навчального плану підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра за програмою. Обов’язковим є проведення семестрової практики на підприємстві із подальшим складанням звіту та іспиту з практики. Студенти, які обрали дуальну освіту, отримають два дипломи: про теоретичну освіту та про практичну підготовку.

Для магістрів, які не мають практичної підготовки, навчальний заклад пропонує розпочинати навчання з практики, для того, щоб повністю впевнитися у правильності вибору свого майбутнього професійного шляху. Лише після завершення першого практичного семестру магістрант переходить до теоретичного навчання. Такий підхід до організації навчання дозволяє підвищити рівень довіри підприємств до університетської освіти.

Як зазначив професор Ральф Шлаудер, в Україні рівень довіри бізнесу до університетської освіти не є достатньо високим. Тому така дуальна програма орієнтована саме на покращення якості освітніх програм, підвищення рівня розуміння студентами цінності власних знань. Принциповим у такій дуальній програмі є надання фахівцями підприємств консультацій, виїзні заходи для викладачів і студентів на підприємствах, відвідування спеціалізованих виставок і форумів.

Розглянуті приклади та отриманий досвід під час вебінару ми зможемо використати для майбутнього розвитку циклової комісії професійної та практичної підготовки за спеціальностями «Прикладна математика», «Комп’ютерна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Для успішної реалізації надзвичайно важливою є колаборація викладачів спеціальних дисциплін.

Боровик Ю.А., викладач-методист