Цитата

Світ ловив мене, та не спіймав

Григорій Сковорода

Звіт по ІІ регіональній науково-практичній конференції

Опубліковано: 07:29 22.04.2014

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ІІ Регіональної науково-практичної конференції

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області

„Інноваційні технології підготовки сучасних фахівців”

Сьогодні інноваційні технології стали невід’ємною частиною новітнього світу. Актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі. Тому 09 квітня 2014 року на базі Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету відбулася  ІІ Регіональна науково-практична конференція ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області.

 

У роботі конференції взяли участь: Ярмощук М.А. – директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; Захарчук В.М. – заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації,  начальник  управління; Бєліков С.Б. – доктор технічних наук, професор, ректор Запорізького національного технічного університету, голова ради директорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації; Приходько М.І. – доктор педагогічних наук, професор Запорізького національного університету; Приходько В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент, Запорізький обласний інститут післядипломної освіти; Мельник О.М. – кандидат педагогічних наук, директор КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, голова ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; директори, заступники директорів та педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (усього 97 осіб).

Згідно з програмою конференції працювало 3 секції:

«Сучасна освіта: зміст, технології, якість. Компетенції викладача xxi століття»

«Науково-технічна творчість в освітній діяльності»

«Психолого-педагогічні аспекти професійної освіти»

В процесі роботи конференції заслухано 32 доповіді і виступи. Проведено майстер-класс з українознавства.

Впродовж роботи конференції педагогічні працівники навчальних закладів дискутували з приводу актуальних проблем у даній сфері.

Робота конференції надала учасникам нового імпульсу в зміцненні співробітництва серед навчальних закладів, забезпечення розвитку інноваційних технологій в навчальному процесі.

Заслухавши та обговоривши доповіді й виступи, учасники конференції рекомендують:

Взяти за основу представлені й розкриті теоретичні підходи, погляди, напрямки впровадження інновацій у навчально-виховний процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Ініціювати та підтримувати інноваційні технології у вищій освіті області.

Залучати науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, інститутів післядипломної педагогічної освіти для участі в науково-практичних конференціях, які проходять в Запорізькій області.

Навчально-методичним підрозділам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

- розповсюджувати набутий педагогічний досвід у використанні сучасних педагогічних, виробничих та інформаційно-комунікаційних технологій,

- забезпечувати методичний супровід інноваційних процесів у навчальних закладах, сприяти впровадженню педагогічними працівниками інноваційних технологій, сучасних форм і методів навчання;

- сприяти розвитку інформатизації навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та доступу їх до світових інформаційних ресурсів.

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

- підвищувати рівень підготовки педагогічних працівників щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

- на сайтах навчальних закладів створити веб-сторінки педагогічних працівників, що розкриватимуть діяльність у міжатестаційний період;

- продовжити пошук педагогів-новаторів з метою вивчення їхнього досвіду роботи;

- здійснювати концептуальне обґрунтування засад інноваційної діяльності, що дозволить визначати об’єкти інноваційного розвитку навчального закладу та педагога, виявляти різносторонню характеристику інновацій та нововведень, найбільш правильно вибрати те чи інше нововведення для практичної реалізації в педагогічній діяльності;

- підвищувати стратегічне партнерство навчальних закладів і підприємств;

- сприяти подальшому розвитку студентського самоврядування

- продовжити роботу над створенням мережі електронних бібліотек педагогічних напрацювань у кожному навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації та їх системним наповненням.

Психолого-педагогічним службам ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

- поліпшити рівень просвітницької роботи, спрямованої на розвиток гуманістичного мислення, підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, сприяння саморозвитку особистості;

- надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових сім’ях, схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля; дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси; дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків;

- надавати психологічний супровід обдарованим дітям та сприяти їх соціальній адаптації.

За результатами Регіональної конференції видати тези доповідей.

Новини