Методична рада

Методична  рада – це колегіальний орган коледжу, який об’єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі. Вона створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів.

Методична  рада визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів. 

Методична  рада створюється наказом директора коледжу на один навчальний рік у складі:

  • директора коледжу;
  • заступників директора;
  • завідувачів відділень.
  • завідувач навчально-методичного кабінету коледжу;
  • голів циклових комісій;
  • викладачів-методистів.

Головою методичної ради є заступник директора з навчально- методичної роботи, або заступник директора з навчально-виховної роботи.

Методична рада проводить засідання один-два рази на квартал згідно з планом роботи, затвердженим директором коледжу. Вирішення поточних питань між засіданнями методична рада виконує, використовуючи форми роботи, передбачені цим положенням, або інші форми, які ефективно забезпечують досягнення мети.

Діяльність робочих та дорадчих органів

План роботи методичної ради

План роботи методичної ради

Заходи, заплановані на лютий 2022р.

читати далі

Склад методичної ради на 2021-2022 н.р.

Склад методичної ради на 2021-2022 н.р.

читати далі