Цитата

Не хвилюйтеся, якщо щось не працює. Якби все працювало, вас би звільнили.

Mosher’s Law of Software Engineering

Електронна бібліотека

Опубліковано: 11:37 10.03.2017

Електронна бібліотека – документальна автоматизована інформаційна система, у якій документи (статті, монографії, звіти, реферати і т.п.) зберігаються, як правило, у повнотекстовому вигляді на електронних машинних носіях і можуть надаватися користувачам по їхніх запитах через телекомунікаційні мережі.

Основними функціями електронних бібліотек є:

  • задовольняти інформаційні потреби користувачів (суспільства);
  • надавати інформаційні послуги (пошук, анотації, інформація про нові надходження та ін.);
  • організовувати інформацію таким чином, щоб її було зручно використовувати (каталогізація та зручна навігація);
  • керувати місцезнаходженням інформації та здійснювати передачу інформації користувачам та їх посередникам;
  • забезпечувати інтеграцію інформаційних ресурсів.

Останнім часом, будь-яку базу даних прирівнюють до електронної бібліотеки. Але поняття електронної бібліотеки як будь-якої колекції інформаційних об'єктів, позбавляє її системності та значно звужує поняття про бібліотеку як таку. При цьому підходи повністю ігноруються, такі ознаки бібліотеки, як стратегія формування інформаційних фондів, каталогізація, наявність бібліографічного опису тощо.

Діяльність електронної бібліотеки має відповідати основним принципам бібліотечної справи, як галузі інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає:

  • створення і розвиток мережі бібліотек;
  • формування та обробку бібліотечних фондів;
  • організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек;
  • підготовку бібліотечних кадрів;
  • наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотеки.

Визначення статусу електронної бібліотеки

Електронні бібліотеки здійснюють свою діяльність на підставі закріпленого у статті 34 Конституції України права "вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір".

Хоча закріпленого на законодавчому рівні визначення поняття "електронна бібліотека" досі не має, її функціонування цілком підпадає під дію Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу". Але колекції документів в електронній формі сьогодні створюються різними організаціями у самих різних напрямках діяльності з метою забезпечення своєї власної роботи й комерційного використання інформаційного продукту.

Звернемось до визначення терміну "бібліотечна справа", під яким законодавство розуміє "галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек". Отже мова йде про особу або організацію, що професійно займається бібліотечною справою, орієнтує свою діяльність на широке коло  користувачів та здійснює обслуговування користувачів із дотриманням усіх правил, передбачених законодавством. За цією ознакою далеко не всі зібрання документів або інформаційних ресурсів можуть бути названі бібліотеками.

Формування фондів електронної бібліотеки

Комплектування бібліотечних фондів за загальним правилом здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання документів. Легітимну основу формування фондів електронних бібліотек певною мірою забезпечує Закон України  "Про обов'язковий екземпляр документів". Згідно з ними бібліотеки повинні забезпечуватись обов'язковим примірником нових аудіовізуальних (кіно-, відео-, фото-, фонодокументи), текстових, нотних, картографічних, образотворчих творів, а також електронних видань. Наявність у переліку електронних  видань дозволяє законодавчо виправдати поповнення фондів мережних бібліотек творами у електронній формі. Окрім того, бібліотеки, що отримали обов'язкові примірники документів зобов'язані надавати їх юридичним або фізичним особам у тимчасове користування, тобто виконувати бібліотечні функції (зокрема і  надавати доступ через Інтернет).

Надання доступу до ресурсів бібліотеки користувачам

Будь-яка бібліотека, як  інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів, надає  доступ до своїх інформаційних ресурсів на підставі статті 1 Закону "Про бібліотеки та бібліотечну справу". Але для електронної бібліотеки, що не має офіційного статусу, надання доступу до своїх фондів третім особам буде порушенням вітчизняного законодавства.