Цитата

Будь собою, інші ролі зайняті.

Оскар Уайльд

Елективний курс з математики

Опубліковано: 08:31 20.02.2018

Елективний курс з математики

під керівництвом викладача вищої категорії, викладача-методиста Ялової О.О.

Елективний курс з математики

Поняття «елективні курси навчання» походить від латинського «electus» , що означає «вибраний», «для вибору», «факультативний», англійською мовою – «elective».

Отже, елективні курси або курси за вибором – це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст). Елективні курси в порівнянні з профільними предметами мають більшу варіативність змісту, посилюють практичну і дослідницьку складову професійного навчання.

Елективний курс з математики

Мета вивчення елективного курсу з математики:

 • розвиток математичних здібностей студентів;
 • формування алгоритмічного мислення та високої логічної культури;
 • вироблення навичок самостійної роботи при розв’язуванні задач;
 • перенесення засвоєних знань на розв’язування складних та нестандартних задач;
 • формування математичної компетентності та вмінь математичного моделювання.

Завдання елективного курсу з математики:

 • вивчення теоретичних основ;
 • дослідження фізичних процесів та явищ, складання їх математичних моделей;
 • опанування різноманітних методів розв’язування завдань і вибір серед них найраціональнішого методу;
 • створення позитивної мотивації навчання;
 • активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • реалізація індивідуалізації й диференціації навчання;
 • реалізація компетентнісного підходу до навчання;
 • забезпечення міжпредметних зв’язків.

Після вивчення елективного курсу з математики студенти повинні знати:

 • математичні факти;
 • основні алгоритми та методи розв’язування задач з необхідним обґрунтуванням.

вміти:

 • оволодівати необхідною інформацією для розуміння постановки математичної задачі;
 • проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;
 • розв’язувати завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
 • використовувати набуті знання і вміння в незнайомих ситуаціях;
 • узагальнювати й систематизувати набуті знання;
 • самостійно розв’язувати нестандартні задачі і вправи;
 • приймати рішення та вибирати оптимальне.

 

Чекаємо всіх бажаючих в аудиторії 30

Понеділок-13:30, П’ятниця – 13:30