Основні напрями роботи

Психологічну службу коледжу очолює практичний психолог Клименко Ганна Валеріївна.

 

Мета роботи:

  • психолого-педагогічний супровід студентів і студентських груп в освітньому процесі, підвищення психологічної стійкості студентів;
  • створення гармонійних та комфортних умов освітнього середовища, що сприяють підвищенню якості освітнього процесу в коледжі і спрямованих на максимально повне розкриття особистісного потенціалу студентів.

 

Напрями роботи:

1 Психодіагностика

В рамках даного напрямку проводиться діагностика особистісних якостей, емоційних станів, психічних процесів, вивчення інтересів, цінностей, схильностей і здібностей студентів, міжособистісних відносин, оцінка соціально-психологічного клімату і атмосфери в групах і колективах та інші види діагностики. Відбувається за допомогою тестів, анкет, опитувальників.

2 Корекційно-розвиваюча робота

Включає в себе проведення групових тренінгових занять (на згуртування, розвиток навичок спілкування, вирішення конфліктів, розвиток впевненості в собі, творчих якостей особистості, самопізнання і саморозвиток) і індивідуальних занять за результатами діагностики і запитам. Включає в себе елементи арт і тілесно-орієнтованих технік, рольові ігри (розігрування або виконання певної ролі), мозковий штурм, практичні вправи.

3 Консультування

Індивідуальне психологічне консультування з питань розвитку, навчання, життєвого самовизначення, емоційні проблеми, взаємовідносини з оточуючими та з особистих питань.

4 Психологічна профілактика:

  • попередження можливих девіацій (відхилень) в поведінці;
  • надання психологічної допомоги та підтримки, які перебувають у стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного переживання;
  • формування установок на здоровий спосіб життя, надання психологічної підтримки розвитку особистості з метою збереження її індивідуальності.

Психологічна профілактика здійснюється за допомогою бесід, дискусій, друкованих просвітницьких матеріалів (буклети, пам’ятки), круглих столів, залучення медичних працівників та інших організацій.

5 Психологічна просвіта:

  • підвищення психологічної компетентності педагогів, студентів та їх батьків;
  • популяризація психологічних знань серед суб'єктів освітнього процесу.

6 Організаційно-методична діяльність:

  • підготовка методичних матеріалів для проведення психодіагностики та розробки індивідуальних розвиваючих і психокорекційних програм з урахуванням особливостей особистості студентів;
  • обробка результатів психодіагностики, їх аналіз та оформлення;
  • підготовка матеріалів та рекомендацій за результатами проведених видів роботи для викладачів та класних керівників.

 

Якщо у вас виникли ситуації, які негативно впливають на ваш емоційний, фізичний стан, побут, ускладнюють взаємовідносини з близькими та оточуючими, уповільнюють ваш особистісний розвиток?

Ви можете звернутися до психолога коледжу та отримати професійну психологічну допомогу та підтримку.

 

Новини пов’язані з роботою психолога