Основні напрями роботи відділень

Напрями роботи

  1  Переведення, поновлення, надання академічної відпустки та відрахування студентів.

  2  Контроль за виконанням студентами навчального плану, відвідування занять, дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу .та гуртожитку.

  3  Ведення навчальної документації, перевірка журналів навчальних занять.

  4  Оформлення додатків до атестатів та дипломів, видача академічних довідок.

  5  Сприяння у продовженні навчання студентів у  ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

  6  Сприяння у працевлаштуванні студентів.

  7  Проведення різноманітних виховних заходів.

  8  Співпраця з органами місцевого самоврядування.

  9  Співпраця зі студентським самоврядуванням групи, відділення, коледжу.

Більш детальна  інформації за наступним посиланням