Цитата

О мово вкраїнська! Хто любить її, той любить мою Україну!

В.Сосюра

Педагогічна рада коледжу

Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ "ЗП"
Опубліковано: 11:59 28.06.2021

23 червня відбулося підсумкове засідання педагогічної ради коледжу.

На початку засідання  голова педагогічної ради, директор коледжу Баршай О.К. привітала членів педагогічної ради та ознайомила з порядком денним.

По першому питанню, а саме  - про результати  виховної роботи за 2020-2021 н.р. виступила Великодна О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка звітувала, що виховна робота в коледжі направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку студентів на кожному віковому етапі, їх адаптації в соціумі, усвідомлений вибір здорового способу життя, розвиток студентського самоврядування. Систематично проводилась належна робота з превентивного виховання та профілактики шкідливих явищ серед студентів коледжу. Надалі, завідувачі відділень, Сайгак К.І., Реброва О.В. доповіли про проведені заходи, які сприяли всебічному розвитку та вдосконаленню творчих здібностей студентської молоді. Для самореалізації студентів, виявлення і реалізації в них творчих, лідерських здібностей, відповідальності за доручену справу, відстоювання своїх прав та представництва в навчальному закладі функціонує студентська Рада самоврядування. Наприкінці доповіді було акцентовано увагу на необхідності удосконалення форм і методів індивідуальної роботи зі студентами.

По наступному питанню присутні слухали Баршай О.К., директора коледжу, яка ознайомила всіх з  підсумками діяльності викладачів, результатами їх методичної роботи у 2020-2021 н.р. Доповідач наголосила, що всі викладачі створили комплекси методичного забезпечення викладання дисциплін із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення освітнього процесу при змішаній або дистанційній формі навчання.

Підсумком засідання було визначення напрямів роботи на наступний рік, а саме: комплексний системний підхід до організації викладання дисципліни та її методичного забезпечення; створення повного методичного забезпечення дисциплін, навчальних посібників відповідно сучасних вимог освітнього процесу; вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу з метою підвищення його рівня; узагальнення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх технологій та подальше їх впровадження в освітній процес.

Директор коледжу подякувала  всім педагогічним працівникам за плідну працю, прагнення до освоєння новітніх освітніх технологій.

Засідання педагогічної ради завершилось  побажанням усім міцного здоров’я, творчого натхнення, реалізації планів та нових ідей.

Вергун І.Б., методист