171 “Електроніка”

Необхідність у програмному забезпеченні та технічному обслуговуванні обчислювальної техніки в усіх напрямках призвела до гострого дефіциту спеціалістів, що проводять сервісне обслуговування та ремонт ОТ. На ринку робочої сили людина, що володіє такою спеціальністю, почуває себе впевнено, вона спокійна за своє майбутнє. Студенти з цієї спеціальності отримують глибокі знання в галузі розробки нових комп'ютерних технологій, починаючи з організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п'яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем. За період навчання студент отримує знання з використання систем управління базами даних, використання сучасних інтерфейсів, а знання мiкросхемотехнiки дозволяє йому не тільки теоретично, але й практично створювати новi пристрої. Випускники спеціальності, які мають досвід роботи з сучасними комп'ютерними системами та різноманітними периферійними пристроями, користуються широким попитом підприємств всіх форм власності: від державних підприємств обчислювальної техніки і автоматики до банків та приватних комп'ютерно-інформаційних фірм.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю здійснюється в коледжі з 1990 року.

Студенти з цієї спеціальності отримують глибокі знання в галузі розробки нових комп’ютерних технологій, вивчення мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем.Для отримання практичних навичок студенти проходять два види практик: навчальні (радіомонтажна, електро-радіовимірювальна, комп’ютерна, на отримання робочої професії) та виробнича. 

В результаті теоретичного та практичного навчання наші студенти вміють використовувати ЕОМ для проведення розрахунків та графічно-конструкторських побудувань, для вирішення оптимізаційних задач, вибирати елементну базу для проектування засобів обчислювальної техніки, робити аналіз та синтез схем, вузлів ЗОТ, складати алгоритми роботи пристроїв ЗОТ та експериментально перевіряти їх працездатність, складати та налагоджувати прості програми на ЕОМ, оцінювати працездатність ЗОТ за експлуатаційними характеристиками (виявляти, локалізувати та усувати несправності).

Випускники спеціальності можуть знайти своє призначення на різних підприємствах міста та області, а саме: ЗАТ „ЗАЗ”, ЗДП „Радіоприлад”, ВАТ „Мотор-Січ”, ВАТ „Укртелеком” та інші.

Спеціальність готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” з освітнім рівнем – неповна вища освіта.

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроніки

 

Фахівець може займати наступні посади:

  • технік-конструктор;
  • технік обчислювального центру;
  • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
  • технік з автоматизації виробничих процесів;
  • оператор електронних обчислю-вальних машин;
  • технік–оператор електронного устаткування та інші.

 

Термін навчання:

  • на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців;
  • на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

 

Прийом здійснюється:

  • на базі 9 класів – за держзамовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб;
  • на базі 11 класів – за кошти юридичних або фізичних осіб.

Корисні матеріали по спеціальності ОТ

Ліцензія (право надання освітніх послуг)

Відповідно до законодавства України для здійснення освітньої діяльності необхідна ліцензія на надання освітніх послуг, яка видається Міністерством освіти і науки України, а також органами управління освітою державних адміністрацій.

Більш детально можна переглянути за посиланням

читати далі

Останні новини на спеціальності ОТ